inicio
envíar un correomapa web

calidade

POLÍTICA DE CALIDADE e MEDIO AMBIENTE

Dende a Dirección de DECORGA PINTURA, S.L.U. estimouse conveniente a implantación dun Sistema Integrado de Calidade e Medio Ambiente que sexa efectivo e eficiente, logrando así os beneficios de todas as partes interesadas, co compromiso pola Dirección de traballar na mellora continua, a prevención da contaminación, o cumprimento lexislativo respecto dos seus impactos ambientais a todas as funcións e niveis relevantes e a adaptación a novos cambios.

O obxectivo do devandito sistema é garantir a calidade e o respecto ao medio ambiente en todos os seus produtos e servizos, asegurando a conformidade dos mesmos coas esixencias, especificacións e requisitos establecidos nas normas que regulan a Calidade e o Medio Ambiente.

As directrices xerais establecidas pola Dirección para a consecución dos seus Obxectivos de Calidade e Medio Ambiente son as seguintes:

  • Lograr a plena satisfacción dos clientes, proporcionándolles produtos e servizos acordes cos requisitos, necesidades, expectativas e especificacións establecidas incluíndo as normas ou lexislación vixente.
  • Compromiso permanente da empresa na mellora continua e prevención da contaminación como norma de conduta.
  • Compromiso permanente do cumprimento da lexislación e normativa ambiental a todos os niveis, así como outros requisitos que a organización subscriba.
  • Integración de factores ambientais no desenvolvemento das nosas actividades, establecendo e revisando obxectivos e metas ambientais, na planificación de novos procesos e na modificación dos xa existentes.
  • Compromiso da dotación de medios e recursos humanos e materiais necesarios para a consecución dos obxectivos establecidos.
  • A formación continua do persoal da organización de acordo coa súa actividade respectiva, facilitando os coñecementos necesarios para que poidan desenvolver a súa actividade co máximo respecto pola contorna e enfocada á satisfacción das necesidades dos clientes e do conxunto das áreas da organización.
  • Asegurar que a política está a disposición do público colocándoa nun lugar visible das instalacións e facilitándoa a todos os empregados así como ás partes interesadas que a soliciten.

A Dirección de DECORGA PINTURA, S.L.U comprométese a desenvolver permanentemente as directrices que en aspectos de Calidade e Medio Ambiente fíxanse neste Manual.

 

                                                            

 

Estrada Baños de Arteixo, nº 33   15008 A Coruña   Telf: (+34) 981 23 95 95   Fax: (+34) 981 242 617   decorgapintura@decorga.com   Actualizado: 27-10-2020    Legal -LOPD